Zásady spoločnosti

  • jasná, flexibilná a kooperatívna komunikácia
  • spokojnosť zákazníkov a prepravcov
  • financovanie spoločnosti z vlastných zdrojov, nulová zadĺženosť
  • motivovaný a spokojný tím
  • budovanie rodinného ducha spoločnosti