Kontakt

EUROLOG, s.r.o.
Nádvorie Európy 55
945 01 Komárno


www.eurolog.sk


IČO: 44538600
DIČ: 2022744086

Banka: ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK06 7500 0000 0040 0735 5312
Účet: 4007355312/7500


špeditér:
mobil: 00421 911 94 96 98
rita.kovacova@eurolog.sk


špeditér:
mobil: 00421 911 74 76 78
info@eurolog.sk


ekonomické oddelenie:
tel. a fax: 00421 35 77 206 21
petra.hulkova@eurolog.sk